info@salesuptr.com
0212 366 02 94

SALESUP DEĞİŞİM PROGRAMI

SalesUp Değişim Programı

Şirketlerin sadece %5’i  olağanüstü büyüyor, pazar paylarını  sürekli artırırken geri kalan % 95’i, mükemmel ürünleri olduğu halde satış artırma hedeflerine ulaşamıyor, büyüyüp gelişemiyor ve

-Büyüyen rakiplerinin gerisinde kalıyor,

-Fiyat rekabetinden sıyrılamıyorlar, satışları aşırı indirimle kazanıyor,

-Kaybettikleri müşterilerinin yerine yeni iyi müşteri koymakta zorlanıyor,

-Büyük alımı olan müşterilere yaklaşamıyorlar.

Peki şirketlerin % 95’i büyüyemezken % 5’i nasıl olağanüstü büyümeyi başarıyor? Olağanüstü büyüme sağlayan ve satış başarısını sürdüren şirketlerin sırrı , satış ve pazarlamada yüksek verimlilik sağlayan sistematikleri kullanmalarıdır. 

Dünyada yapılan araştırmalar, şirketlerin satış performansını belirleyen 24 alan olduğunu gösteriyor.  Bu 24 alanda verimli pratiklerin kullanılması şirketlerin satış başarılarını katlayarak artırmalarını sağlıyor.

SalesUp Değişim Programı ile müşterilerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerindeki verimsiz çalışma yöntemlerini dünya çapında kabul görmüş yüksek performans sağlayan sistematiklerle  değiştiriyoruz.

salesup değişim programı

Satış Yönetim Sistemi

Denetim ve Yönetim Raporlaması

Satıcı Performans Yönetimi

Müşteri Segmentasyonu
ve Hedefleme

Müşteri Portföyü Yönetimi

Büyük Müşteri Satış Yönetimi

Bayi ve Kanal Yönetimi

Hedefli Çalışma Disiplini

Satış Öngörüsü Sistemi

Satış Ekibi Organizasyonu

Satış El Kitabı (Sales Playbook)

Sistematik Yeni Müşteri
Edinme: “Prospecting”

salesup değişim programı

İlk Teması Yönetme

Satış Süreci Yönetimi

Yüksek Kâr Marjı İle Satış Yapmayı Sağlayan Metodolojilerin Eğitimleri

  •3 Müşteri Tipi, 3 Satış Tipi

  •Gerçek İhtiyacı Bulma

  •Ürün Değil Sonuç Satmak

  •Müşteride Karar Vericileri Kazanma 

  •Takım Satışı

yeni müşteri kazanma

Pazar Konumlaması

Ürün ve Şirket Stratejisi

Yüksek Verimli Pazarlama
Faaliyetleri :
Bilinirlik, Inbound, Outbound,
Content Marketing ve Dijital
Pazarlama

Fuar ve Etkinlik Yönetimi

Etkin Satış Destek Malzemeleri
( Broşürler, Sunular vb. )

Yeni Rekabetsiz Alanlar ve Ürünler Geliştirme

müşteri hizmetleri

Satış Öncesi Hizmet Yönetimi

Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

Müşteri Anketleri ve Memnuniyet Ölçümü

EKİP YÖNETİMİ

Ekip Yönetimi, bir CRM yazılımı ile satış faaliyetlerinin yüksek sonuç sağlayacak şekilde yönetilmesi için yapılan çalışmalardır.

-“Fırsat Yönetim Sistemi’ne” geçilmesi,

-Satış faaliyetlerinin denetlenmesine yönelik raporlamanın kurulması,

-Satıcıların performanslarını faaliyet ve sonuçları bir araya getirerek gösteren “Satıcı Karnesi”nin oluşturulması,

-Hedefli çalışma disiplini ile satış öngörüsü tekniğinin birleştirilerek cironun artırılması,

-Segmentasyon ve hedefleme tekniği ile müşteri portföyünden en yüksek verim alınması,

-Bayi yönetiminin etkinleştirilmesi,

-Büyük müşterilerden daha fazla ciro elde edilmesi için reorganize olunması,

-Satıcıların hepsinin aynı yüksek sonuç veren yöntemle satmasını sağlayan Satıcı El Kitabı ve

-Yeni müşteri edinmenin sistematik hale getirilmesidir.

SATIŞTA MÜKEMMELLİK

Satışta Mükemmellik başlığı altında ise  satış kazanmayı radikal şekilde artıran üç ana çalışmayı yürütürüz:

1.Satış Süreci Yönetimi:

-Satış sürecinin analizi ve satış aşamalarının  çıkartılması, her satış aşamasında yüksek sonuç sağlayacak pratiklerin belirlenmesi,

-Tüm satıcıların bu sistematikle çalışarak yüksek satış kazanma oranlarına ulaşmaları.

2. İlk Teması Yönetmek

-Satış kayıplarının % 50’sinin yaşandığı ilk toplantı ve ilk temasın doğru yönetilmesi,

-İlk toplantıda 6 hayati konunun doğru yönetilmesi.

3. Yüksek Kâr Marjı İle Satmayı Sağlayan Metodolojilerin Kullanılması

-Çözüm Satışı, Getiriyi Anlatarak Fark Yaratma, gibi metodolojiler,

-Müşterideki alım kararı verecek kişilerin bulunarak beklentilerine tam cevap verilmesini sağlayan metodolojiler.

Bu çalışmalar müşterimizin satış ekibinin hem  daha fazla satış yapmasını, hem de satışların yüksek kâr marjı ile kazanılmasını sağlar.

YENİ MÜŞTERİ KAZANMA

Yeni müşteri kazanma başlığı altında da;

-Şirket ve ürün stratejilerini yenileyerek,

-Pazarlamayı daha etkin şekilde kullandırarak,

yeni müşteri kazanmayı radikal olarak artırmayı sağlıyoruz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Müşteri hizmetleri başlığı altındaki çalışmalarla;

-Satış yapılmadan önce verilen teknik desteğin satışı artıracak şekilde organize olmasını,

-Satış yapıldıktan sonra yaratıcı hizmet organizasyonu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını, “yeniden alma”nın artırılmasını,

-Müşteri anketleri ile de müşterinin gözünde hatalarımızı ve üstün yönlerimizi anlamayı sağlatırız.

Bunların sonunda müşterimizin ekibi;

-Satışları  katlayarak artırır,        

-Satışları daha az indirimle, taviz vermeden kazanır,

-Müşteri portföylerinden daha fazla ciro elde eder,

-Yeni müşteri kazanması sistematik hale gelir,

-Büyük müşterilerin alımlarından daha fazla pay kazanır.

Özetle bir sene içinde % 50 – % 200 arası değişen ciro artışı

SALESUP DEĞİŞİM PROGRAMI